Seminar

Hvordan får man suksess som menneskefisker?

Simon Jacobsen har en enkel og klar undervisning, som er utrolig motiverende. Det legges et viktig grunnlag for en evangelisk livsstil, hvor man når de fortapte i verden. Tilhørerne blir begeistret og får lyst til å være menneskefiskere.

Gud kalte Simon Jacobsen til å lansere GOD Channel i Norden i 1995. Han deler egne erfaringer om, hvordan man når mennesker med evangeliet i dagens Norge. Han har blant annet bedt med flere forretningsfolk til frelse, deriblant to naboer.

Gjennem kristen TV er det blitt frelst mange hundre mennesker i Skandinavia de siste 15–20 år, men det personlige vitnesbyrd i hverdagen er fortsatt viktig.

Hvorfor blir det ikke flere mennesker frelst i Norge? Hvorfor er det så vanskelig å nå nordmenn med evangeliet?

Det er tre mulige årsaker:

1.    Det kan være på grunn av "Rikdommens blendverk", som Jesus snakker om i Matt. 13: 22 – at mennesker er så opptatt av livet, at de ikke sanser Gud.

2.    Eller fordi de er vaksinert imot kristendom. De har sikkert ikke møtt levende kristendom, men kulturkristendom i blant annet Den norske kirke eller "den mørke og fordømmende kristendom", som er kjent fra Hans Kirks "Fiskerne" fra et Indremisjonsmiljø på vestkysten i Danmark eller kanskje fra bedehuset?

Mange har aldri møtt levende kristendom. Hvis man snakker om Gud, setter de likhetstegn mellem  tidligere opplevelser og det som fortelles.

3.    En tredje årsak kan være, at de levende kristne ikke lar sitt lys skinne klart nok?

Lever du et liv som er verd å etterleve?

Har du lært å presentere evangeliet på rett måte?

Er du menneskefisker, i ordets virkelige betydning?

’Hvordan får man suksess som menneskefisker’
Man kan lære å bli menneskefisker, og bli riktig god på det. Flere hundre mennesker har lært menneskefiskeri på Simon Jacobsens seminar, som han har holdt rundt om i Norden.


Vil du hjelpe Jesus med å oppsøke de fortapte?
Det er to setninger som er grunnlag for undervisningen: Lukas 19:10, hvor Jesus sier: ”Menneskesønnen er kommet for å oppsøke og frelse de fortapte.”

Spørsmålet er: ”Vil du hjelpe Jesus med å oppsøke de fortapte?” Er svaret ja, så ønsker Jesus å undervise deg ut fra Matteus 4:19, ”Kom og følg mig, og jeg vil gjøre deg til menneskefisker.”

Jesus underviste disiplene i tre år, og de ble dyktige menneskefiskere. Det samme kan du også oppleve, hvis du vil lære og praktisere menneskefiskeri.

Enhver oppgave vi skal løse, krever tid. Er årsaken at vi ikke har tid?
Tid til å nå mennesker for Jesus har vi alle. Tiden blir bare brukt til noe annet.

Kanskje er det ikke så mye tiden, men en manglende pasjon – en lengsel etter å se mennesker bli frelst.

Jesus sa: Gå ut – men for mange er det et stort skritt ut av "komfortsonen".

Bibelen taler om, at vi skal åpne munnen og Gud vil fylle den – så forvent, at Han vil gi deg de ord, du skal si.

Hvis du vil vinne mennesker for Jesus, så be denne bønn: Jesus led mig til mennesker, som er åpne for evangeliet, dem som i dag roper til deg. Uten bønn får du ikke bønnesvar.

Hver type fisk krever hvert sitt fangstredskap
Hele undervisningen er basert på hvordan Jesus og disiplene vant de forskjellige typer mennesker for evangeliet. Simon Jacobsen lærte i sin barndom, at hver type fisk han ville fange, krevde hvert sitt fangstredskap. Det samme gjelder for mennesker. Det er forskjellige måter å nå de forskjellige typer mennesker med evangeliet.

Responsen på undervisningen:
Den er jordnær, inspirerende, motiverende og også provoserende.

Bestill et seminar:
Ring på telefon +45  2844 9494 eller skriv til simon@besaved.dk