Om Simon

"Guds gave til deg" er Simon Jacobsens evangelisttjeneste

Simon Jacobsen er gift med Kaja, og de har sammen barna Carsten og Helene samt fire barnebarn. Oppveksten var på en gård i Nordjylland, og han har vært en kristen det meste av livet. I fire år studerte han teologi i Wales, Sverige og Danmark, og var pastor i 10 år og aktiv i kirkelig sammenheng i over 40 år.
I 15 år var Simon Jacobsen pioner for kristen-tv og nordisk sjef for GOD TV, en globale kristne tv-kanal, hvor tusener ble frelst. I løpet av sitt voksne liv har han hatt en pasjon for å nå andre mennesker med evangeliet.

I dag underviser han om 'Hvordan man kan få suksess som menneskefisker' på bibelskoler og i menigheter rundt om i Norden.
 Han skriver og produserer også tidsaktuelt materiale, som er skrevet slik at det moderne menneske får lyst til at lese om de gode nyheter og ta imot Jesus som frelser.

Det han ønsker å lære andre, har vært virksomt i hans eget liv og tjeneste. I flere år gikk han fra dør til  dør, og sto på torget i sin hjemby og talte med mennesker om evangeliet.

Helt fra sin barndom har han ferdes blant kristne fra mange sammenhenger. Hans beste barndomsvenn gikk i Indremissionen, selv gikk han på søndagsskole hos baptistene, og med sine foreldre i Apostolsk Kirke i Løkken. Simon skriver nå også vekkelseshistorie om de 17 forskjellige trosretningene som har vært aktive i Løkken gjennom de siste 150 år.

I flere år sto han i spissen for et felleskirkelig ungdomsarbeid i Hjørring. I årene som nordisk sjef for GOD TV fikk Simon en unik kontaktflate i hele Skandinavia med kirkeledere innenfor de fleste kirkesamfunn , inklusiv de lutherske kirker og den katolske kirke.

Evangelisasjon og reformasjon har ligget i blodet i slekten i århundrer. Som en kuriositet kan nevnes at Simon Jacobsen forsker i sin slekt, og meget sannsynlig var hans tippoldefar nr. 13 Skipper Clement, som var med på å innføre reformasjonen i Danmark. Det hevdes at Skipper Clements slekt går tilbake til kong Harald Blåtand, som dermed er han Simons tippoldefar nr. 25. Kong Harald som ble kristen og døpt i 965, hevdet at han gjorde danskene kristne.