GOD TV og Simon

Simon Jacobsen har vært involvert i GOD TV siden Rory & Wendy lanserte The Christian Channel Europe, som var navnet på kanalen i begynnelsen, i oktober 1995. Faktisk kalte Gud Simon til å være pioner for kristent tv våren 1995, så han var med på sidelinjen og ba om at kanalen ble lansert, ikke bare på satellitt, men på kabelnett i Simon Jacobsens hjemby, Hjørring.

Etter 2 år som frivillig ambassadør for GOD TV, ble Simon Jacobsen innsatt av Rory & Wendy som nordisk sjef, og han arbeidet utrettelig for kanalens utbredelse over hele Norden. I 15 år reiste Simon på kryss og tvers i Danmark, Norge, Sverige, Finland og på Færøyene. Han presenterte GOD TV på utallige konferanser med opp til 35.000 mennesker og møttes med biskoper, prester og kirkelige ledere fra alle kirkesamfunn.

I flere år presenterte Simon Jacobsen også GOD TVs arbeid i Norden globalt i sendinger som nådde ut til 214 land, og 600 millioner mennesker kunne se disse programmene. Simons nevø, Anders, som arbeider med misjonsprosjekter i Afrika, forteller om et besøk i en fjernt liggende landsby. Høvdingen ønsket å vise Anders sitt nye tv og sitt favorittprogram og sa: "Det er mine favoritter”, og han pekte på Rory Alec og Simon Jacobsen.

For Simon var det oppfyllelsen av Guds kall til ham, at han så tusener bli frelst via kristent tv. Da Simon Jacobsen etter 15 år ga stafetten videre til Tom Inge Aas, og det nordiske regionskontoret flyttet fra Hjørring til Tønsberg, kunne 5-8 millioner mennesker se GOD TV i de nordiske land.

Her er det samlet en del videoklipp fra noen av sendingene på GOD TV - www.god.tv, hvor Simon Jacobsen medvirker:

Simon Jacobsen sin første kontakt med GOD TV, The Christian Channel Europa, var et brev fra Simon som Rory Alec lese opp på Good Morning Europa i 1996, se klippet her:


Letter from Simon Jacobson from Simon Jacobsen on Vimeo.

Rory Alec presenterer Simon JacobsenGod morgen Europa i januar 1998, se klippet her:


Simon Jacobson Introduction from Simon Jacobsen on Vimeo.


Rory Alec besøker GOD TVs skandinaviske kontor i Hjørring mai 1999, se klippet her:Simons House from Simon Jacobsen on Vimeo. Andre klipp følger ......